PRP – CGF

Büyüme Faktörlerinin Tedavide Kullanımı

Modern tıbbın cerrahi ile estetik ve kozmetik dermatolojide oldukça yaygın olarak kullanılan ajanlarından PRP “Büyüme Faktörleri- (Growth Faktörler)” tedavisinin yerini artık, çok daha yoğun “Büyüme Faktörleri ve Kök hücre” içeren CGF-CD34 (Concentrated Growth Factor – Konsantre Büyüme Faktörü) diğer ismi ile 2. Jenerasyon Platelet Konsantresi tedavisi almaya başlamıştır.

PRP nedir? CGF’in üstünlüğü nedir?
Bu yönteminde  kandaki pıhtılaşma hücreleri olan Trombosit (Platelet) hücreleri özel yöntemler ile ayrıştırılıp aktive (içlerindeki büyüme faktörleri açığa çıkarıldıktan ) edildikten sonra kullanılmaktaydı. CGF-CD34 tedavi yönteminde ise farklı aktivasyon işlemleri ile çok daha yoğun (konsantre) büyüme faktörü ve hematopoetik (kan oluşturan) kök hücre (CD-34) içeren plazma sıvısı elde edilmektedir.

 “Kök hücreler” denilse de bu hücreler klonlama ve diğer çeşit araştırmalara konu olan embriyonik kök hücrelerle aynı değildirler. Fakat tüm kan hücrelerini (beyaz küre-kırmızı küre) ve immün sistem (bağışıklık sitemi) hücrelerini oluşturan, multipotent (birden fazla hücre veya doku tipine dönüşebilme özelliği) özellikte hücrelerdir.

CGF-CD34 tedavisi ile ilgili araştırmalar, sadece büyüme faktörlerinin değil, CD34 adı verilen kök hücrelerinin de bu tedavi yöntemi ile elde edildiğini göstermektedir. Bu yüzden CGF-CD34 tedavisinin PRP den daha etkili bir tedavi yöntemi olduğu gözlenmiştir.

Büyüme faktörleri ile uygulanan yenileyici tıp tedavileri günümüzün en popüler tedavileri arasında olup, doku gençleştirme, yara iyileşmesi ve cerrahi tedavilerde daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Normalde herhangi bir yaralanma olduğu zaman yaralanma bölgesine ilk göç eden hücreler platelet (trombosit) dediğimiz pıhtılaşma hücreleridir. Bu pıhtılaşma hücreleri o bölgeye gittiklerine kümelenmeler oluştururlar ve ardından fibrin tıkaç meydana getirerek kanamayı durdururlar. Sonrasında ise içerdikleri büyüme faktörlerini ortama salarak doku tamir mekanizmalarını harekete geçirirler.

PRP tedavileri de  bu doğal mekanizmadan esinlenilerek geliştirilmiş ve kandaki plateletler (trombositler) 3-4 kat çoğaltılarak yara dokusunu taklit edecek şekilde uygulamalar yapılmıştır. 2. Jenerasyon Platelet Konsantresi olan CGF-CD34 tekniği ise bu yöntemi bir üst basamağa taşıyan  hem büyüme faktörleri hem de kök hücre ihtiva eden yep yeni bir yöntemdir.

CGF-CD34 Nasıl Elde Edilir?

 

 • CGF-CD34: Kişinin kendisinden alınan kanın dört farklı devir ve sürede santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra plateletleri (pıhtılaşma hücreleri), lökositleri (beyaz kan hücreleri) , çeşitli büyüme (growth factor)  faktörlerini ve sitokinleri (hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlayan protein ve peptitlerin bir grubudur) içeren katmanın adıdır.
 • Kanda bulunan CD34 adlı kök hücreler ve plateletler;
 • Kanın pıhtılaşmasında,
 • Dokuların iyileşmesi ve tamirinde rol alırlar.
 • Diğer taraftan; Hücrelerin büyümesi, çoğalması, gençleşmesi, hasarlı dokuların onarımı ve doğal iyileşme süreçlerini tetikleyici büyüme faktörlerini de salgılarlar.
 • Normalde dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda kanda yer alan plateletler (trombositler) bu dokuya göç ederek onarım süreci başlatırlar. Yaşlanma süreci oldukça yavaş olduğundan vücudumuz bu kronik süreci ani bir travma (yaralanma) olarak değerlendirmez ve yeniden yapılandırıcı hücreleri gerekli olmayan yerlere yönlendirmez.
 • CGF-CD34 ile yapılan anti-aging uygulamasındaki amaç ise;  hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateleti yara dokusunu taklit edecek şekilde verebilmek ve yeniden yapılanmayı tetiklemektir. CGF-CD34 ile elde edilen plateletlerin  yoğunluğu kandakinden 2 ila 5 kat fazladır. Mezoterapi yöntemi ile uygulanan bu yöntem ile kontrollü bir yara dokusu oluşturulmakta ve kandakinden çok daha yoğun miktarda platelet ve büyüme faktörü yeniden yapılanmayı başlatmaktadır.
 • Anti-aging amaç dışında kas-iskelet sistemi hastalıklarında , yaralanmış bölgelerin iyileştirilmesinde , yaraların ve yanıkların tedavisinde ve saç dökülmesinde de kullanılmaktadır.
 • Platelet  ve Lökosit bakımından zengin plazmanın hücre çoğalmasını, farklılaşmasını, kanlanmasını ve hücrelerin arasındaki bağ dokusunu arttırdığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.
 • FDA onayı da bulunmaktadır.

  CGF-CD34 Nasıl Uygulanır?

 

Kişiden öncelikle kan alınır. Sonrasında özel ayrıştırma yöntemleri ile konsantre büyüme faktörleri elde edilir. Uygulama alanı dezenfektanla temzilenerek lokal uyuşturucu anestezik kremler uygulanır.

Elde edilen plazma ;

 • Direkt enjeksiyon,
 • Mezoterapi,
 • Mikroiğneleme ,
 • Maske içinde,
 • Yaraların üzerine sürülerek uygulanabilir.

Uygulama hazırlık kısmıyla birlikte toplam 30-45 dakika sürer. 

CGF-CD34 Uygulamalarının Kullanıldığı Tedaviler Nelerdir?

 

 • Fibromiyalji, kulunç ve burkulma tedavisinde,
 • Eklem kireçlenmelerin de (diz, kalça,omuz,ayak bileği),
 • Kıkırdak – kemik aşınması ve kireçlenmelerinde (gonartroz ve patella tendiniti),
 • Eklem, bağ  ve kas yaralanmalarında,
 • Menisküs yaralanma ve yırtıklarında,
 • Topuk dikeninde,
 • Bel ve boyun fıtıklarında,
 • Yara ve yanık tedavilerinde (diyabetik ayak, iyileşmeyen yaraların ve yanıkların tedavisinde),
 • Kronik bel ve boyun ağrılarında,
 • İltihabi kas hastalıkları ve romatizmal hastalıklarda,
 • Kas-bağ dokusu yapışıklıklarında,
 • Cilt yapışıklıkları ve kalınlaşmalarında,
 • Saç dökülmesinin tedavisinde kullanılabilmektedir.