HAKKIMIZDA

hakkkımızda

 

Klinik Biyokimya Uzmanı
Doktor Funda Kırtay TÜTÜNCÜLER

 

Dr. Funda Kırtay Tütüncüler 1982 yılında Pütürge’de doğdu. İlkokuldan liseye değin Samsun’un Bafra ilçesinde yaşadı. 2007 senesinde Ege Üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. Tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgilenmesi de tıp fakültesi yıllarına rastlar.Akupunktur ve fitoterapi o yıllarda ilgi duyduğu alanlardı. İnsan vücudunun moleküler düzeyde işleyişi ve hastalıkların oluşumunu daha iyi anlamak için Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlaştı. 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp yönetmeliğinin yayınlanması ile bakanlık onaylı eğitimlere başladı. İlk olarak akupunktur eğitimini sertifikalı olarak aldı. Bu eğitimi alırken ozonla tanıştı. Sonrasında ise hacamat ve mucize hayvan sülükle ilgili eğitimler alarak tamamlayıcı tıp konusunda kendini yetiştirdi.  Evli bir çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:  FUNDA KIRTAY TÜTÜNCÜLER

Doğum Tarihi:  1982

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
Tıpta Uzmanlık Tıbbi Biyokimya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Bölümü   2013

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı: Psoriasisde hücresel stres, oksidatif stres ve oksidatif DNA hasarının PASİ skoru ile ilişkisi

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Dilek Ülker Çakır

 

Sertifika Bilgileri

Sertifika Eğitim Adı Kurum Yıl
Akupunktur Uygulama Sertifikası Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2016
Ozon Uygulama Sertifikası Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
Kupa Uygulama Sertifikası Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
Sülük Uygulama sertifikası Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
Aromaterapi Uygulama Sertifikası Medipol Üniversitesi 2017
Mezoterapi Uygulama Sertfikası Medipol Üniversitesi 2018

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Pratisyen Hekim Afyon 112 ASHM 2008-2009
Asistan Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2009-2013
Uzman Dr.   Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi 2013
Uzman Dr.   Tokat Devlet Hastanesi 2014
Uzman Dr.   İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-Halen

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Biyokimya Derneği,

Türk Klinik Biyokimya Derneği,

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Türk Tabipler Birliği

 

 

ESERLER

 

MAKALELER

 

 1. Ömür, S.Ö. Hacıvelioğlu,H. Oğuzalp, B. Uyan,H.A. Kiraz, C. Duman, F Kırtay Tütüncüler,  V. Hancı.The effect of anaesthesia technique on maternal and cord blood ischaemia-modified albumin levels during caesarean section: A randomized controlled study. Journal of International Medical Rasearch 2013; 41(4):1111-1119

   

 1. Duman , E. Eşsizoğlu, E. Demircan, F. Kırtay Tütüncüler, C. Bakar, Y. Kurtulmuş. İskemi Modidiye Albuminin İnflamatuvar Parametrelerle İlişkisi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2013;11(3): 113-117

 

 1. Kurtulmuş, E. Demircan, F. Kırtay Tütüncüler, E. Eşsizoğlu, H. Türkon, C. Duman, C. Bakar.Demir Düzeyi ve İskemi Modifiye Albumin. SMYRNA Tıp Dergisi 2013; 11(3)

 

 1. Duman, C. Bakar, E. Eşsizoğlu, F. Kırtay Tütüncüler, E. Demircan. The reference values of ischemia modified albumin levels in healthy people admitted to a university hospital. 2014;39(2):132-139

 

 1. Topaloğlu, Ş. Yıldırım, M. Tekin, N. Kaymaz, F. Kırtay Tütüncüler, C. Özdemir, E. Coşar. Mean Platelet Volume and Ischemia Modified Albumin Levels in Cord Blood of Infants of Diabetic Mothers. 2014;55: 455-458

 

 1. Taşkıran Çömez, D.Ülker Çakır, F. Kırtay Tütüncüler, B. Gencer, H.A. Tufan.Relationship between raised intraocular pressure and ischemia-modified albumin in serum and humor aqueous: a pilot study in rabbits. International Journal of Ophthalmology. 2014; 7(3):421-425

BİLDİRİLER

 1. E. Eşsizoğlu, F. Kırtay Tütüncüler, E. Demircan, D. U. Çakır C. Bakar. 22. Ulusal Biyokimya Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Vitamin B12 Düzeyleri. Eskişehir 2010.
 2. F. Kırtay Tütüncüler, E. Eşsizoğlu, E. Demircan, D.U. Çakır, C. Bakar. 11.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine Başvuran Hastalarda 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyi. Antalya 2011
 3. E. Demircan, D.U. Çakır, F.K. Tütüncüler, E. Eşsizoğlu, C. Bakar. 11.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. Koroner Arter Hastalığı Subgruplarında mutant ve Wild-tType p53 Tümor Supresör Protein Aktivitesi . Antalya 2011
 4. F. Kırtay Tütüncüler, E. Eşsizoğlu, E. Demircan, C. Duman, C. Bakar. 12. Ulusal Türk Klinik Biyokimya Kongresi. İskemi Modifiye Albumin Düzeyleri ile Lipid Profili Arasındaki İlişki.Marmaris 2012
 5. F. Kırtay Tütüncüler, D.U. Çakır, H. Türkon, Z. Öğretmen. IFCC Worldlab 2014 İstanbul.  Oxidative Stress, Oxidative Dna Damage And Severity of Psoriasis. İstanbul 2014
 6. M. Akşit, S. Bilgili, G. Bozkaya, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, Ö. Esenlik, Ö. Demirezen.Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Değerlerinin anemi Üstüne Etkisi. Elazığ, Eylül 2015
 7. M. Akşit, S. Bilgili, G. Bozkaya, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, Ö. Esenlik, Ö. Demirezen.Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi Kardiyak Troponin I ve CK-MB Mass Sonuçlarının İki ayrı cihazda Karşılaştırılması. Elazığ, Eylül 2015
 8. 8. Ö. Demirezen, S. Bilgili, N. Uzuncan, G. Bozkaya, F. Kırtay Tütüncüler, M. Akşit, Ö. Esenlik . Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi Ca 19-9 un Farklı Glisemi Durumlarında Düzeylerinin Belirlenmesi. Elazığ, Eylül 2015

  9. Ö. Demirezen, G. Bozkaya, S. Bilgili, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, Ö. Esenlik, M. Akşit, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi. Açlık Plazma Glukoz Düzeyleri ile Tahmini Ortalama Glukoz Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Elazığ, Eylül 2015

  10. M. Akşit, S. Bilgili, G. Bozkaya, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, Ö. Esenlik, Ö. Demirezen.Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi İzmir Bölgesinde D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi. Elazığ, Eylül 2015

  11. Ö. Esenlik, G. Bozkaya, S. Bilgili, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, M. Akşit, Ö. Demirezen Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi Diabetes Mellitus Tanısında kullanılan OGTT Hakkında Hastaların Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Elazığ, Eylül 2015

  12. Ö. Esenlik, G. Bozkaya, S. Bilgili, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, M. Akşit, Ö. Demirezen Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi İki Farklı Kan Gazı Cihazının sonuçlarının Karşılaştırılması. Elazığ, Eylül 2015

  13. Ö. Esenlik, N. Uzuncan, G. Bozkaya, S.Şahin, F. Kırtay Tütüncüler, Ö. Demirezen, M. Akşit. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi. Eritrosit Dağılım Genişliğinin Demir Eksikliği Tanısında Kullanımı. Elazığ, Eylül 2015

  14. M. Akşit, S. Bilgili, G. Bozkaya, N. Uzuncan, F. Kırtay Tütüncüler, Ö. Esenlik, Ö. Demirezen. Türk Biyokimya Derneği Kongresi. İskemi Modifiye Albumin ve Demir Eksikliği Anemisi. Antalya 2015

  15. F. Kırtay Tütüncüler, A. Keser, S. Bilgili, G.Bozkaya, M. Akşit, Ö. Demirezen, Ö. Esenlik, C. Bakar. Faz Kontrast Mikroskopisi ile Otomatize İdrar Analizinde, Kültür Gereksiniminin Öngörülebilirliğinin Değerlendirilmesi

   

  16. S. Bilgili, Ö. Demirezen, F. Kırtay Tütüncüler, G.Bozkaya, B. Zengel, Ö. Erel, M. Alışık. İnvaziv Duktat Karsinom ve Fibroadenom Hastalarrnda Dinamik Tiyot-Disülfid Dengesi

  17. S. Bilgili, Ö. Demirezen, G.Bozkaya, M. Akşit, F. Kırtay Tütüncüler, B. Zengel. İnvaziv Duktal Karsinom ve Fibradenom Hastalarında İskemi Modifiye albumin Düzeyleri

   

   

  KURSLAR

  1. Sağlık Bakanlığı Antalya Sağlık Müdürlüğü  ”Hekim Temel Eğitim Modülü” Kursu 2008

  2. Moleküler Tanı Teknikleri Çalıştayı. Türk Biyokimya Derneği. İstanbul, 28 Ekim 2009

  3. ‘Temel Hematolojik Testler Kursu’. Türk Klinik Biyokimya Derneği. Şanlıurfa 2009

  4. Türk Klinik Biyokimya Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Güz Okulu 11-13 Kasım 2009

  5. ‘Deney Hayvanları Kullanım Kursu’. Afyon Kocatepe Üniversiesi.  Afyon 1-9 Şubat 2010

  6. Türk Klinik Biyokimya Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Güz Okulu. Edirne 22-24 Ekim 2011

  7. ‘Ultra Yüksek Performanslı Likit Kromatografi Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri’ Semineri. Çanakkale OnsekiMart Üniversitesi . Çanakkale 2011

  8. ‘LaboratuvarRaporlarının yorumlanması:Olgularla’ Kursu. Türk Klinik Biyokimya Derneği. Marmaris 2012